Doprava zadarmo pre objednávky už od 50 €

Čo sú elektronické cigarety?

Elektronické cigarety (e-cigarety) sú ručné zariadenia, ktoré fungujú tak, že zohrievajú tekutinu, ktorá zvyčajne obsahuje nikotín a príchute. E-cigarety vám umožňujú vdychovať nikotín vo výparoch namiesto dymu. Keďže sa pri nich nespaľuje tabak, e-cigarety nevystavujú používateľov rovnakému množstvu chemikálií, ktoré môžu spôsobiť ochorenia u ľudí, ktorí fajčia klasické cigarety.

Používanie elektronickej cigarety je bežne známe ako „vaping“. Mnoho ľudí používa e-cigarety, aby im pomohli prestať fajčiť cigarety. V tejto recenzii sa spoločnosť Cochrane zamerala predovšetkým na elektronické cigarety s obsahom nikotínu. Je dôležité spomenúť že na trhu je niekoľko spoločností ktoré ponúkajú aj elektronické cigarety bez nikotínu kde sa radí aj vapeciga.

Analýza ako prestať fajčiť cigarety

Realizoval sa prieskum a analýza štúdií, ktoré sa zaoberali používaním elektronických cigariet na pomoc ľuďom prestať fajčiť.

Tieto štúdie, ktoré sa analyzovali sa zameriavali sa na náhodné kontrolované štúdie, v ktorých sa o liečbe ľudí rozhodovalo náhodne. Tento typ analýz zvyčajne poskytuje najspoľahlivejšie dôkazy o účinkoch liečby. Hľadali sme aj štúdie, v ktorých každý dostal liečbu e-cigaretou.

Cieľ si stanovili, zistiť:

  • koľko ľudí prestalo fajčiť aspoň šesť mesiacov; a
  • koľko ľudí malo nežiaduce účinky, hlásené po najmenej jednom týždni užívania.

Analyzovalo sa 78 štúdií, ktoré zahŕňali 22 052 dospelých, ktorí fajčili. Štúdie porovnávali e-cigarety s:

  • nikotínová substitučná liečba, ako sú náplasti alebo žuvačky;
  • látky vareniklín (v liekoch, ktorý pomáha ľuďom prestať fajčiť);
  • e-cigarety bez nikotínu;
  • iné typy elektronických cigariet obsahujúcich nikotín (napr. kazetové zariadenia, novšie zariadenia);
  • podpora správania, ako napríklad poradenstvo alebo poradenstvo; alebo
  • žiadna podpora pri odvykaní od fajčenia.

Najviac vyhľadaných štúdií sa uskutočnilo v USA (34 štúdií), Spojenom kráľovstve (16) a Taliansku (8).

Aké sú výsledky?

Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou prestanú fajčiť aspoň na šesť mesiacov pomocou nikotínových e-cigariet ako s použitím náhradnej nikotínovej terapie (6 štúdií, 2 378 ľudí) alebo e-cigariet bez nikotínu (5 štúdií, 1 447 ľudí).

Nikotínové elektronické cigarety môžu pomôcť väčšiemu počtu ľudí prestať fajčiť, ako žiadna podpora alebo podpora zmeny len správania a zmeny návykov (7 štúdií, 3 126 ľudí).

Na každých 100 ľudí, ktorí používajú nikotínové elektronické cigarety na ukončenie fajčenia, môže úspešne prestať fajčiť 9 až 14 ľudí, v porovnaní s iba 6 zo 100 ľudí, ktorí používajú nikotínovú substitučnú terapiu, 7 zo 100 používa elektronické cigarety bez nikotínu alebo 4 zo 100 ľudí bez nikotínu.

Nie sme si istí, či existuje rozdiel medzi tým, koľko nežiaducich účinkov sa vyskytuje pri používaní nikotínových e-cigariet v porovnaní s nikotínovou substitučnou terapiou, bez podpory alebo iba s podporou zmien správania a návykov. Existujú určité dôkazy, že nezávažné nežiaduce účinky boli bežnejšie v skupinách, ktoré dostávali nikotínové elektronické cigarety, v porovnaní so skupinami bez podpory alebo iba s podporou zmien správania a návykov. Nízky počet nežiaducich účinkov, vrátane závažných nežiaducich účinkov, bol hlásený v štúdiách porovnávajúcich nikotínové elektronické cigarety s nikotínovou substitučnou liečbou. Pravdepodobne nie je rozdiel v tom, koľko nezávažných nežiaducich účinkov sa vyskytuje u ľudí užívajúcich nikotínové elektronické cigarety v porovnaní s elektronickými cigaretami bez nikotínu.

Nežiaduce účinky hlásené najčastejšie pri nikotínových e-cigaretách boli podráždenie hrdla alebo úst, bolesť hlavy, kašeľ a nevoľnosť. Tieto účinky sa časom znížili, keď ľudia pokračovali v používaní nikotínových e-cigariet.

Ako spoľahlivé sú tieto výsledky?

Výsledky sú založené na niekoľkých štúdiách a pre niektoré výsledky sa údaje značne líšili.

Objavili sa však dôkazy, že bez nikotínové elektronické cigarety pomáhajú viacerým ľuďom prestať fajčiť ako nikotínová substitučná liečba. Nikotínové elektronické cigarety pravdepodobne pomáhajú viacerým ľuďom prestať fajčiť menej ako elektronické cigarety bez nikotínu, ale na potvrdenie tohto je stále potrebných viac štúdií.

Štúdie porovnávajúce nikotínové a bez nikotínové e-cigarety s behaviorálnou alebo žiadnou podporou tiež ukázali vyššiu mieru odvykania u ľudí používajúcich nikotínové e-cigarety, ale poskytujú menej isté údaje kvôli problémom s dizajnom štúdie. Väčšina výsledkov pre nežiadúce účinky sa môže zmeniť, keď bude k dispozícii viac dôkazov.

Nikotínové elektronické cigarety môžu ľuďom pomôcť prestať fajčiť aspoň na šesť mesiacov. Dôkazy ukazujú, že ešte lepšie výsledky preukazujú elektronické cigarety bez obsahu nikotínu ako  tie čo fungujú ako náhradná nikotínová terapia s obsahom zníženej dávky nikotínu.

Elektronické cigarety s nikotínom ako aj bez nikotínu môžu fungovať lepšie ako žiadna podpora alebo samotná podpora správania a nemusia byť spojené so závažnými nežiaducimi účinkami.

Stále však potrebujeme viac dôkazov, najmä o účinkoch novších typov elektronických cigariet, ktoré majú lepší prísun nikotínu ako staršie typy elektronických cigariet, pretože lepšie podávanie nikotínu môže pomôcť väčšiemu počtu ľudí prestať fajčiť.

Závery:

Existujú isté dôkazy, že elektronické cigarety bez nikotínom zvyšujú mieru odvykania v porovnaní s elektronickými  s nižším obsahom nikotínu. Dôkazy porovnávajúce elektronické cigarety bez resp s nikotínom a s bežnou starostlivosťou/bez liečby tiež naznačujú prínos, ale sú menej jednoznačné v tejto fáze prieskumov dát. Na potvrdenie veľkosti účinku sú potrebné ďalšie štúdie.

Informácia:

Elektronické cigarety sú elektronické vape cigarety na báze pary bez dymu, ktoré vytvárajú aerosól zahrievaním e-liquidu. Niektorí ľudia, ktorí fajčia, používajú elektronické cigarety na zastavenie alebo obmedzenie fajčenia, aj keď niektoré organizácie, skupiny obhajcov a tvorcovia politík od toho odrádzajú, pričom uvádzajú nedostatok dôkazov o účinnosti a bezpečnosti. Ľudia, ktorí fajčia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a regulačné orgány chcú vedieť, či môžu elektronické cigarety pomôcť ľuďom prestať fajčiť a či je bezpečné ich používať na tento účel.

Cieľ:

Preskúmať účinnosť, znášanlivosť a bezpečnosť používania elektronických cigariet s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí fajčia tabak v rámci klasických cigariet, dosiahnuť dlhodobú abstinenciu.

Výsledky analýzy:

Analyzovalo sa až 78 ukončených štúdií, čo predstavuje 22 052 účastníkov. Až 17 zo 78 zahrnutých štúdií bolo nových. Zo zahrnutých štúdií sa ohodnotilo desať (všetky okrem jednej prispeli k hlavným porovnaniam) celkovo s nízkym rizikom zaujatosti, 50 celkovo s vysokým rizikom (vrátane všetkých štúdií) a zvyšok s nie  úplne jasným identifikovaným rizikom.